Tule trenni 2018/2019

Tule trenni!

I-II klassi kergejõustiku treeningud Järvekülas toimuvad toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides ning on mõeldud sportlike laste mitmekülgseks arendamiseks. Treeningutel kasutatakse kergejõustiku ja vastupidavusalade elemente lastele sobivas võistluslikus ja mängulises vormis. Treeningud toimuvad Järveküla koolis. 

III klassi ja vanemate kergejõustiku treeningud Järvekülas toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides. Treeningute eesmärk on omandada kergejõustiku alade baasoskused nii ja ettevalmistada esimesteks võistlusteks. Selle vanuseastme treeningutele lisanduvad ka mõned võistlused aasta jooksul ning spordilaagrid koolivaheajal.

Saavutussportlaste grupp on mõeldud noorsportlastele vanuses kuni 19 a, kes treenivad võistlustel parimate tulemuste saavutamise nimel. Treeningud on 4 korda nädalas sh talvel 2 korda Lasnamäe kergejõustikuhallis. See grupp osaleb regulaarselt omavanuste võistlustel. 

Täiskasvanute ühistreeningud toimuvad kaks korda nädalas ning on mõeldud teadlikule harrastajale, kes peab oluliseks treeneri juhendamist treeningute ajal. Valmistutakse rahvaspordiüritusteks ning oma tulemuste järjepidevaks parandamiseks. Tavaliselt on treeningute eesmärk saada pulss alla, jõuda võistluse jaoks sobivasse vormi, aga ka võimalus läbi aasta värkses õhus treenida ning koostreenimine, mis innustab kodust välja tulema. Täiskasvanute treeningud toimuvad Peetri alevikus erinevates kohtades (Kuldala, Peetri Kooli staadion, Peetri park jms).

Treeningud 5-7 aastastele Aruheina lasteaias, Võsukese lasteaias, Tõrukese lasteais ja Peetri Lasteaias on väga mängulised liikumistreeningud, mis innustavad lapsi sportima ning mõningaid baaselemente omandama läbi mängu. Ilusa ilmaga toimuvad treeningud õues, talvel aga siseruumides. Aruheina lasteaias, Peetri Lasteaiast, Tõrukese lasteaiast ja Võsukese Lasteaiast toovad treenerid lapsed trenni ja viivad vajadusel tagasi. Teistest lasteaedadest toovad ja viivad lapsed lapsevanemad. Aruheina lasteaia proovitreening on 27.09, Jüris (Võsukese ja Tõrukese lasteaed) 1.10, Peetris 26.09. 

Treeningutel osalejad lapsed ja noored saavad taotleda Rae valla spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist, mis on 50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 200 eurot lapse kohta.

NB! Treeningute ajad võivad muutuda!