Kergejõustiku treeningud 2023/2024

Treeningute ajad 2023/2024

I-III klassi kergejõustiku treeningud Järveküla, Peetri, Kindluse ja Jüri koolis toimuvad toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides ning on mõeldud sportlike laste mitmekülgseks arendamiseks. Treeningutel kasutatakse kergejõustiku ja vastupidavusalade elemente lastele sobivas võistluslikus ja mängulises vormis. Treeningutega alustame Järvekülas, Peetris; Kindluses ja Jüris alates 4. septembrist. 

IV klassi ja vanemate kergejõustiku treeningud Järvekülas toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides. Treeningute eesmärk on omandada kergejõustiku alade baasoskused nii ja ettevalmistada esimesteks võistlusteks. Selle vanuseastme treeningutele lisanduvad ka mõned võistlused aasta jooksul ning spordilaagrid koolivaheajal. Treeningutega alustame Järvekülas alates 4. septembrist.

Saavutussportlaste grupp on mõeldud sportlastele, kes treenivad võistlustel parimate tulemuste saavutamise nimel ja osalevad võistlusteks ettevalmistavatel treeningutel. See grupp osaleb regulaarselt võistlustel.

Täiskasvanute ühistreeningud toimuvad kaks korda nädalas ning on mõeldud teadlikule harrastajale, kes peab oluliseks treeneri juhendamist treeningute ajal. Valmistutakse rahvaspordiüritusteks ning oma tulemuste järjepidevaks parandamiseks. Tavaliselt on treeningute eesmärk saada pulss alla, jõuda võistluse jaoks sobivasse vormi, aga ka võimalus läbi aasta värkses õhus treenida ning koostreenimine, mis innustab kodust välja tulema. Täiskasvanute treeningud toimuvad Järveküla kooli staadionil. Täiskasvanute treeningud toimuvad aasta läbi õues.

Treeningud 5-7 aastastele Jüris (sh Võsukese, Tõrukese, Õie, Taaramäe asteaedade lastele) toimuvad Jüri spordikeskuses ja staadionil. Need on mängulised liikumistreeningud, mis innustavad lapsi sportima ning mõningaid baaselemente omandama. Ilusa ilmaga toimuvad treeningud õues, talvel aga siseruumides. Soovi korral võivad lapsevanemad osaleda treeningutel koos lastega. Treeningud algavad 4. septembrist.

Treeningud 5-7 aastastele Peetri Lasteaias on väga mängulised liikumistreeningud, mis innustavad lapsi sportima ning mõningaid baaselemente omandama läbi mängu. Ilusa ilmaga toimuvad treeningud õues, talvel aga siseruumides. Lasteaiast toovad treenerid lapsed trenni ja vanemad tulevad lasteaeda järgi. Lasteaia treeningud algavad oktoobrist.

Treeningutel osalejad lapsed ja noored saavad taotleda Rae valla spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist, mis on 50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta 2022 aastal. 2022. aasta eest taotluse esitamise viimane päev on 15. jaanuar.

Treeningutel osalemise eest makstakse tasu kuu alguses ettemaksuna. Osalustasu ei sõltu treeningpäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui registreerinu ei osale kuu jooksul üheski trennis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata. Koolide treeningud ei toimu koolivaheajal. 

Soodustus, kui peres on kaks või enam liiget UP Spordi treeningutel.

NB! Treeningute ajad võivad muutuda!

Treeningutel osalemise eest makstakse tasu kuu alguses ettemaksuna. Osalustasu ei sõltu treeningpäevade arvust kuus. Puudutud päevade arvelt tagasiarvestust ei tehta. Kui registreerinu ei osale kuu jooksul üheski trennis, siis kandub osalustasu järgmisse kuusse. Osalustasu ei tagastata. Koolide treeningud ei toimu koolivaheajal. Treeningute ajad täpsustuvad kooliaasta alguses ja võivad aasta jooksul muutuda!